Advarsel - Gylleanlæg

Varenummer
401674
EAN:
Reference:
401674
Advarselsskilt med den danske tekst 'Advarsel - Gylleanlæg' med tekst der følger forskrifter for sikkerhedsskilte, i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518
Læs mere om varen
Størrelse
44
44
44
44
44
Farve
As low as 188,00 kr. 235,00 kr.
?
Fri fragt med GLS

Ved online køb på over 1.000 kr.

Hurtig levering

Lagerførte varer leveres typisk på 1-2 hverdage

Dansk produktion

Egenproducerede skilte fra dansk fabrik

Sikker betaling

Betalt trygt med betalingskort, mobilepay, faktura og EAN

Produktbeskrivelse
Hvis du har en arbejdsplads hvorpå der er et gylleanlæg, er du særdeles forpligtet at advare såvel som informere om de forskellige farer, der er forbundet med den pågældende gylletank. I denne forbindelse anbefales det at investere i et gylletanksskilt, der kan være til stor hjælp med at informere og advare både ansatte, men også gæster.

Skiltets formål er at advarer mod gylleanlæg, informerer om de potentielle farer, der er forbundet med gylletanken, og samtidig at forklarer hvad man skal foretage sig af førstehjælp, hvis en eller flere personer kommer til skade. At opsætte følgende skilt ved din gylletank er en ansvarlig måde, hvorpå man kan mindske risikoen for uheld ved den pågældende gylletank.

Arbejdstilsynets har desuden opstillet en lang række af krav i forbindelse med sikkerhedsskiltning ved dit gylleanlæg, og følgende skilt lever naturligvis op til dem alle samt den danske standard for sikkerhedsskiltning.

Skiltet er produceret i plastik og herefter belagt med en skriggul farve, der tilegner sig massiv opmærksomhed blandt forbipasserende. Skiltet er prydet af en uhyre lang tekst samt et lille sort udråbstegn i øverste højre hjørne, der bruges som blikfang sammen med overskriften, der lyder som følgende: "Advarsel - Gylleanlæg".
Arbejdstilsynet stiller en række krav til skiltning ved dit gylleanlæg, som du kan finde en oversigt over her, ved arbejdstilsynet. Her finder du blandt andet:

2.1
I forbindelse med gylleanlæg skal findes følgende skilte:Ved alle nedstigningsåbninger til gyllebeholdere og pumpebrønde m.v. skal være opsat advarselsskilte om forgiftningsfare, jf. bilag. Ved nedstigningsåbninger til gyllebeholdere, pumpebrønde m.v. skal der på iøjnefalden de steder være opslag om forgiftningsfaren og om førstehjælp i forgiftningstilfælde, jfr. bilag. Ved pumpesteder skal være opsat advarselsskilte om brandfare, jf. bilag.

2.2
På gylletankvogne skal der være skilte, som advarer mod forgiftningsfaren fra gyllegassen og forbyder ophold på tanken under fyldningen, jf. bilag. Skiltene skal anbringes på gylletankvognens forreste endebund eller ved en eventuel lejder og på et sted, hvor skiltene ikke forurenes af gylle.

2.3
Skiltene skal være tydelige og af vejrfaste materialer.

Hvis du har et gylleanlæg på arbejdspladsen, er du ligeledes forpligtet til at advarer og informerer om de farer, der er forbundet med det. Her vil et gylletanksskilt være til stor hjælp og informerer både ansatte og udefrakommende.

Således vil et skilt der advarer mod gylleanlæg, informerer om de potentielle farer og om hvad man skal foretage sig af førstehjælp, hvis personer kommer til skade.

Det er en ansvarlig måde, hvorpå man kan mindske risikoen for uheld ved gylleanlægget.
Tekst på overstående gylletanksskilt:
Advarsel - Gylleanlæg
I denne stald findes et gylleanlæg. Under gæring i gyllen dannes der forskellige sundheds-, brand- og eksplosionsfarlige gasser, blandt disse den dødsensfarlige svovlbrinte, som frigøres, når gyllen bevæges, ved omrøring eller pumpning. 
Svovlprinte er en meget farlig gift for mennesker og dur.
Ved omrøring og pumpning i gyllen kan der i løbet af 1-2 min. frigøres dødbringende mængder svovlbrinte. I disse store koncentrationer kan svovlbrinte lamme lugtesansen fuldstændig, så man ikke bliver opmærksom på faren, før det er for sent. Bevistløshed kan indtræde pludseligt.Risikoen for frigørelse af gødningsgasser er størst i staldanlæg, hvor store gødningsmængder opbevares i længere tid. Ved langtidsopbevaring er eneste sikre metode til at undgå dødsfald at tømme stalden for mennesker og dyr, såfremt omrøring eller pumpning gennemføres.

Er der dyr i stalden, og sker der forgiftning, skal pumpning og omrøring stoppes øjeblikkeligt og dørene åbnes udefra. Man må ikke selv gå ind i stalden, men skal tilkalde særligt trænet mandskab med luftforsynet åndedrætsværn af typen trykluft- og kredsløbsapparat.

Behandling af forgiftning - ring altid 112.
De forgiftede skal bringes i frisk luft og ambulancen skal tilkaldes. Genoplibning skal straks påbegyndes. Indånding af ren ilt skal iværsættes hurtigst muligt. Selv om en bevidsløs vågner op og hævder, at han har det godt, skal der tilkaldes ambulance.

Ved alarmering skal der gøres opmærksom på, at det gælder en ulykke ved gylleanlæg.
Specifikationer
Produktnavn Advarsel - Gylleanlæg
Farve
Konfiguration
Antal pr. pakke
Sprog
Sider med tryk
Tilpas tekst
Location
Materiale
Størrelse
Toldkode
IMPA Number
Standard
Tykkelse
Shape
Piktogram
Brand
Advarsler
Overflade
Montering
Oprindelsesland

Standarder vi arbejder ud fra

Hvad er ISO? Hvad er ISO?

Hvad er ISO?

ISO (International Organization for Standardization) er en internationale organisation, der arbejder med at skabe og opdatere standarder. Standarder der sikrer f.eks. ensartet skiltning, der forstås af alle uanset sprogkundskaber, dette mindsker risikoen for personskade, sundhedsfare og miljøforurening.

Arbejdstilsynet og Dansk Standard Arbejdstilsynet og Dansk Standard

Arbejdstilsynet og Dansk Standard

JO Safety’s standard sikkerhedsskilte overholder Arbejdstilsynets forskrifter for sikkerhedsskiltes udformning, piktogram og farve. Læs omkring lovkrav til sikkerhedsskilte og hvorledes du korrekt anvender sikkerhedsskilte, så du følger de lovmæssige krav for f.eks. placering, udformning og anvendelse.

Dansk Standard Dansk Standard

Dansk Standard

DS/EN ISO 7010 · GRAFISKE SYMBOLER
ISO 3864 · FORM OG FARVE
DS 2301-1 · PIKTOGRAMMER
ISO 16069 · LUMINANSKRAV