Advarsel til Gylleanlæg m/ tusch - Dansk/Engelsk

Varenummer
401676
EAN:
Reference:
401676
Advarsel til Gylleanlæg m/tusch. Skiltet er udviklet i et samarbejde mellem Arbejdstilsynet, BAR - Jord til Bord, samt SEGES og kan købes i størrelserne: A2, A3 og A4 på henholdsvis refleks alu eller 3mm Dibond. Tusch til udfyldelse af detaljer omkring:  Firmanavn, navn, telefonnummer, samt ajourføring medfølger. 
Læs mere om varen
Størrelse
44
44
44
44
44
Farve
As low as 175,00 kr. 218,75 kr.
?
Fri fragt med GLS

Ved online køb på over 1.000 kr.

Hurtig levering

Lagerførte varer leveres typisk på 1-2 hverdage

Dansk produktion

Egenproducerede skilte fra dansk fabrik

Sikker betaling

Betalt trygt med betalingskort, mobilepay, faktura og EAN

Produktbeskrivelse

 Tekst på advarselsskiltet: 


 Advarsel Gylleanlæg
I denne stald er der et gylleanlæg
Når gyllen i anlægget gærer dannes der sundheds-, brand- og eksplosionsfarlige gasser. Se forholdsregler nedenfor og træf nød­vendige foranstaltninger.
 
Svovlbrinte er livsfarlig
Svovlbrinte er en livsfarlig gas både for mennesker og dyr. Ved omrøring og pumpning af gyllen kan der i løbet af 1-2 minutter frigøres dødbringende mængder af svovlbrinte. Giv agt
 
HUSK!
Ved udslusning af gylle
  • må der ikke udføres andet arbejde i stalden, og det bør foregå sidst på arbejdsdagen
  • skal der bruges filtrerende åndedrætsværn med gasfilter – vær gerne to personer om opgaven  
  • skal der skabes god luftgennemstrømning for at begræn­se koncentrationen af svovlbrinte.
 
Svovlbrinte er farlig
Svovlbrinte kan lamme lugtesansen, og man er derfor ikke opmærksom på faren, før bevidstløshed indtræder. Forgift­ning kan ske i stalde, fortanke, pumpebrønde, gylletanke, gyllevogne mv.
Risiko for frigørelse af gasser er størst i staldanlæg, hvor sto­re mængder gylle opbevares i længere tid. Ved langtidsop­bevaring er eneste sikre metode til at undgå de livsfarlige gasser, at mennesker og dyr ikke opholder sig i stalden, når der foregår omrøring eller pumpning af gyllen.
 
Svovlbrinteforgiftning
Hvis dyr i stalden viser tegn på forgiftning, skal pumpning og omrøring stoppes øjeblikkeligt. Gå ikke selv ind i stalden uden luftforsynet åndedrætsværn.
Hvis luftforsynet åndedrætsværn ikke er tilgængeligt, skal særlig trænet mandskab med luftforsynet åndedrætsværn tilkaldes.
 
Hjælp kan tilkaldes hos:
Firmanavn:
Telefonnummer:
Planlægning og tilrettelæggelse af arbejde med gylle
Alle, der arbejder med gyllehåndtering i stalden, skal have en grundig oplæring og instruktion. Instruktionen skal inde­holde information om sikker betjening af gylleanlægget ved udslusning – eventuelt omrøring og bagskylning.
Ved driftsforstyrrelser skal der rettes henvendelse til ejer el­ler driftsleder sådan, at arbejdet kan planlægges og udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
 
Kontaktperson ved driftsforstyrrelser:
Navn:
Telefonnummer:
 
Sikkerhedsmateriel såsom sikkerhedssele og -line samt luftforsynet åndedrætsværn opbevares her:
 
Førstehjælp
Se opslag om førstehjælp. Selv om en bevidstløs vågner op og hævder, at han har det godt, skal der tilkaldes ambulance. Ved alarmering skal der gøres opmærksom på, at det er en ulykke ved et gylleanlæg.
 
Ajourført :

 
Specifikationer
Produktnavn Advarsel til Gylleanlæg m/ tusch - Dansk/Engelsk
Farve
Konfiguration
Antal pr. pakke
Sprog
Sider med tryk
Tilpas tekst
Location
Materiale
Størrelse
Toldkode
IMPA Number
Standard
Tykkelse
Shape
Piktogram
Brand
Advarsler
Overflade
Montering
Oprindelsesland

Standarder vi arbejder ud fra

Hvad er ISO? Hvad er ISO?

Hvad er ISO?

ISO (International Organization for Standardization) er en internationale organisation, der arbejder med at skabe og opdatere standarder. Standarder der sikrer f.eks. ensartet skiltning, der forstås af alle uanset sprogkundskaber, dette mindsker risikoen for personskade, sundhedsfare og miljøforurening.

Arbejdstilsynet og Dansk Standard Arbejdstilsynet og Dansk Standard

Arbejdstilsynet og Dansk Standard

JO Safety’s standard sikkerhedsskilte overholder Arbejdstilsynets forskrifter for sikkerhedsskiltes udformning, piktogram og farve. Læs omkring lovkrav til sikkerhedsskilte og hvorledes du korrekt anvender sikkerhedsskilte, så du følger de lovmæssige krav for f.eks. placering, udformning og anvendelse.

Dansk Standard Dansk Standard

Dansk Standard

DS/EN ISO 7010 · GRAFISKE SYMBOLER
ISO 3864 · FORM OG FARVE
DS 2301-1 · PIKTOGRAMMER
ISO 16069 · LUMINANSKRAV